Styrkan är helheten.

Vi har samlat design, konstruktion, produktion, montering och logistik under ett och samma tak. Det innebär att vi kan erbjuda dig som produktägare ett helhetskoncept som tar ett skarpare och bredare grepp kring din affär – vare sig det gäller kostnader, ledtider eller ansvarsfrågor.

Design

Med utgångspunkt från ett behov eller en idé arbetar vi tillsammans med dig fram olika designförslag och förbättringar på din produkt. Med hjälp av ritverktyg som Photoshop och SketchUp kan vi redan i skisstadiet uppnå visualiseringar som ligger väldigt nära slutprodukten.

Konstruktion

När designen är klar ser vi också till att omvandla den till en kostnadseffektiv konstruktionslösning – som dessutom är anpassad efter våra produktionsprocesser.

Produktion

Hos oss hittar du en effektiv och flödesorienterad produktion med all tillverkning samlad i en och samma anläggning. Det innebär att både du och vi har full kontroll över hela processen.

Montering

Innan det är dags för oss att leverera kan vi också hjälpa dig med att montera och paketera din produkt. 

Logistik

För att minimera transportkostnaderna, miljöbelastningen och skapa en maximal nytta för dig som kund erbjuder vi kundanpassade logistiklösningar. Det innebär till exempel att vi kan lagerhålla och distribuera din produkt eller hela ditt sortiment.