Unika lösningar

På Steelo erbjuder vi unika lösningar och hög kompetens för att på ett kostnadseffektivt och smart sätt skapa levande och säljande försäljningsytor i butik.

Shop in shop

Vissa av våra kunder ser möjligheter att nå ut med produkterna i butiker via Shop in Shop lösningar. Konceptet skapar stora möjligheter för starka varumärken och företag att nå ut med sina produkter på ett effektivt sätt.

Vi har hjälpt flera kunder genom åren med att skapa vägg- , golv- och bordslösningar för att stärka försäljningen och varumärket i butikerna.

Här gäller det att framhäva produkterna på liten såväl som stor yta. Här är Steelo en given samarbetspartner där vi har bred erfarenhet och kunskap inom detta område.

Display

När det gäller att exponera och sälja produkter på kampanj eller kortare tidsperioder så är en tilltalande displaylösning en viktig framgångsfaktor. Inom detta område har Steelo ett brett sortiment och kunskap att finna lösningar på hur det skall exponeras.

Det gäller att skapa en display som framhäver er produkt och mindre på displayen, här gäller det att uppnå en fin balans mellan display och produkt för att dra till sig kundens uppmärksamhet till produkten. Viktigast här är färg, form, volym och flexibilitet.

Steelo arbetar idag med olika typer av material exempelvis; plåt, rör, tråd, trä, plexi, plast, för att nämna några.