Volymställ

Volymställ för volymkrävande godshantering. Balkarna är flyttbara i 60 mm:s intervaller, samt balksäkring ingår som förhindrar att balken lyfts av oavsiktligt. Bärplan finns i galvad stålplåt eller med 22 mm:s spånskiva. Volymstället kan även kompletteras med avdelare för lagring av stående gods, avdelarna hängs direkt på bärbalken.

Läs mer i vår produktkatalog på sidan 24.